HVIDR-a
Grb općine Čapljina
HVIDR-a početna stranica    
Zadnja izmjena:
HVIDR-a Čapljina
(kratke informacije)

Vijesti - Događanja - Najave

22.04.2015

 

UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
UDRUGA HVIDR-a ČAPLJINA

Petra Krešimira IV
88 300 Čapljina

MB: 4227259040000,
Žiro račun: 3381102200136848
UniCredit Bank d.d.
Tel/Fax: +387 (36) 806-074

 


Oslobađanjem vojarne u Čapljini, prve u BiH, spriječen je prodor zloglasne JNA i pridruženih srpsko-crnogorskih rezervista sa već zauzete Dubravske visoravni preko Čapljine do južnih dijelova Republike Hrvatske.

23.04.2015 Bilo je to vrijeme odlučnosti u kojem su Hrvati bili kao jedan i tako pokazali snagu daleko nadmoćnijem neprijatelju. Ovdje su udareni temelji obrane BiH, ali i južnog dijela Hrvatske.

Na ovom se mjestu počeo lomiti koncept stvaranja velike Srbije, koji se provodio preko JNA i pridruženih agresora.

Bila je to prva oslobođena vojarna u BIH, što je kasnije znatno izmijenilo tijek ratovanja na ovom području, a što je u biti bio i početak kraja tada snažne JNA.

U akciji oslobađanja vojarne, koju je predvodio legendarni zapovjednik Božan Šimović, a koja danas nosi njegovo ime, poginula su četiri pripadnika hrvatskih postrojbi. U akciji je sudjelovala postrojba Ludvig Pavlović sa pridruženim postrojbama iz Čapljine i Ljubuškog. Prilikom akcije 17 pripadnika postrojbe je ranjeno.

Tim riječima mogla bi se ukratko opisati briljantna akcija hrvatskih vojnih snaga na oslobađanju vojarne u Čapljini prije pune 23 godine.

 

Usvojen Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja

Četvrtak, 18. travnja 2013.


Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je na današnjoj izvanrednoj sjednici u Sarajevu većinom glasova Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja obrambeno-oslobodilačkog rata.
Donošenje ovog zakona bio je posljednji uvjet za isporuku naredne novčane tranše po "stand by" aranžmanu koji BiH ima s MMF-om.
Na sjednici je usvojen zaključak koji je inicirao zastupnik hrvatskog naroda Josip Perić da federalni premijer Nermin Nikšić uputi za 30 dana zahtjev za ocjenu ustavnosti ovog zakona.
''Taj zaključak ne odgađa primjenu zakona niti isporuku sljedeće MMF-ove tranše'', rekao je agenciji Fena premijer Nikšić.
HRVATI nisu povukli pitanje nacionalnog interesa. Većini će biti smanjene mirovine od 30-50%.

Dom naroda

Zakazana 14. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 18. travnja 2013. godine u 11 sati.

Za sjednicu predlažen sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata – hitni postupak.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

NAPOMENA: Nakon završetka 14. Vanredne sjednice održat će se nastavak 14. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Odobren Prijedlog zakona o povoljnijem umirovljenju branitelja

Ponedjeljak, 15. travnja 2013.
Predstavnički dom Federalnog parlamenta odobrio je na današnjoj izvanrednoj sjednici u Sarajevu s 56 glasova (12 protiv, 12 suzdržanih) Prijedlog zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja obrambeno-oslobodilačkog rata, upućen u proceduru iz Federalne vlade po hitnom postupku.
Vlada, kao i većina zastupnika, odbacili su gotovo svaki od 56 amandmana uloženih danas na taj tekst, o kojem predstoji još izjašnjenje Doma naroda da bi stupio na snagu.
Donošenje ovog zakona u Federaciji uvjet je za isplatu naredne tranše Međunarodnog monetarnog fonda po stand-by aranžmanu Bosne i Hercegovine s tom međunarodnom financijskom institucijom.
''Izostanak naredne tranše novca MMF-a ugrozio bi financijsku stabilnost Federacije i cijele BiH te doveo do umanjenja svih stavki u federalnom proračunu za 31,44 posto od 1. ožujka ove godine'', upozorio je danas federalni premijer Nermin Nikšić.
Predloženim zakonom se na jedinstven način propisuje korištenje i ostvarivanje prava na prijevremeno povoljnije umirovljenje bivših pripadnika oružanih snaga (OS) Republike BiH (ARBiH, HVO, HOS, MUP-a RBiH i Odjela za unutarnje poslove/MUP HZHB) osnovica, obračun, isplata, ponovni obračun i postupak za ostvarivanje prava na mirovinu, osiguravanje sredstava i druga pitanja.
Izuzetno, pravo na povoljnije umirovljenje pod uvjetima i na način propisan ovim zakonom, može ostvariti pet kategorija korisnika, navedeno je iz Vlade. To su pripadnici policije koji su najmanje 12 mjeseci (bez obzira na to je li to bilo u kontinuitetu) od 18. rujna 1991. do 23. prosinca 1995. godine obavljali dužnost i poslove zapovjednika i načelnika u jedinici specijalne borbene jedinice policijske stanice, u stanici policije kriminalističke službe javne sigurnosti i centrima službi sigurnosti, specijalnih borbenih jedinica odreda policije i centrima službi sigurnosti MUP-a Republike BiH te Odjela za unutarnje poslove / MUP-a Hrvatske zajednice Herceg-Bosne.
Kao korisnici prava iz ovog zakona predviđeni su i pripadnici bivše Vojske FBiH kojima je prestala služba u tijeku 2001. godine te državni službenici i namještenici bivšeg Federalnog ministarstva obrane koji su otpušteni, odnosno nije im produžen ugovor zbog racionalizacije i smanjenja brojnog stanja 2002. godine, ukoliko su u godini otpusta napunili 40 godina života i 20 godina mirovinskog staža, od čega muškarci tri godine, odnosno žene dvije godine efektivnog staža u tijeku rata koji se računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju.
Predviđeni su i korisnici, pripadnici OS Republike BiH, kojima je priznato sudjelovanje u obrani u trajanju od najmanje tri godine i koji nisu dezertirali iz OS RBiH.
Izuzetno, oni stiču pravo na starosnu mirovinu u iznosu najniže mirovine isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o mirovinsko i invalidskom osiguranju i prije navršenih 65 godina života, pod uvjetom da imaju najmanje 20 godina mirovinskog staža i da su najmanje dvanaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za umirovljenje po ovom zakonu, bili na evidenciji Službe za zapošljavanje.
Starosna mirovina ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima razdoblje koji je osobi priznat u sudjelovanju u obrani BiH u jednostrukom trajanju. Ukoliko korisnik ima 20 godina mirovinkog staža bez posebnog ratnog staža u dvostrukom trajanju, starosna mirovina ostvaruje se tako da se od 65 godina života, oduzima razdbolje koje je priznato u sudjelovanju u obrani u dvostrukom trajanju, pri čemu se poseban ratni staž priznaje u jednostrukom trajanju, predviđeno je.
Korisnici budućeg zakona trebaju biti prvi put i ratni vojni invalidi s postotkom invalidnosti 60 posto ili više, koji su proglašeni vojno nesposobnim isključivo po osnovu ranjavanja na izvršenju borbenog zadatka, zatim vojnici OSBiH koji su najmanje dvije godine do 23. prosinca 1995. bili pripadnici Armije RBiH ili Hrvatskog vijeća obrane (HVO), koji su na dan 1. siječnja 2010. godine bili u vojnoj službi i kojima prestaje služba shodno Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH.
Jedinstvena osnovica za izračun visine mirovine korisnika prava iz danas podržanog prijedloga zakona je zajamčena mirovina isplaćena u prosincu 2011. godine, u skladu sa Zakonom o mirovinsko i invalidskom osiguranju, koja iznosi 414,30 KM.
Mirovina se određuje množenjem osnovice s pripadajućim koeficijentom. Najniža će iznositi 310 KM, a najviša 1.650 KM.
U odnosu na raniji prijedlog ovog zakona, koji je povučen iz parlamentarne procedure, po novom rješenju se za brigadnog generala primjenjuje koeficijent 3,2, za general-majora 3,5, dok je koeficijent za armijskog generala i general-pukovnika 4,0. Za dobitnike najviših ratnih priznanja (prva grupa) iz Zakona o posebnim pravima dobitnika najviših ratnih priznanja, na iznos penzije obračunat po ovom zakonu dodaje se koeficijent +1.
Novina je i to da državni službenici i namještenici Federalnog ministarstva obrane koji su u ministarstvo obrane prešli iz Oružanih snaga RBiH, kao i civilne osobe na službi u Vojsci Federacije BiH, za obračun mirovine mogu koristiti pripadajuće koeficijente za pripadnike Vojske ako posjeduju osobni čin, predviđeno je.

 

Izvanredna sjednica Zastupničkoga doma

16. izvanredna sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH biti će održana u ponedjeljak, 15. travnja 2013. godine, u 10.00 sati.
DNEVNI RED
Prijedlog zakona o povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskoga rata – žurni postupak.
Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

28.03.2013

ZASTUPNIČKI DOM FBiH: ODBIJEN PRIJEDLOG ZAKONA O POVOLJNIJEM UMIROVLJENJU
Sjednica prekinuta, vojnici se razišli
Federalni premijer Nermin Nikšić povukao zakon iz procedure, a predsjedavajući Doma Fehim Škaljić prekinuo sjednicu i prethodno pozvao sve zainteresirane strane da se uključe u izradu novog teksta zakona te najavio narednu sjednicu Zastupničkog doma do 12. travnja.

 

O nacrtu Zakona o povoljnijem umirovljenu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O POVOLJNIJEM
UMIROVLJENJU BRANILACA DOMOVINSKOG RATA
11.03.2013


Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, većinom glasova utvrdila Prijedlog zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata i uputila ga na usvajanje Parlamentu FBiH po skraćenoj proceduri, kako bi na njega mogli biti uloženi amandmani o kojima će se izjasniti Vlada. Ovaj zakon na jedinstven način propisuje korištenje i ostvarivanje prava na povoljnije penzionisanje bivših pripadnika oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, HOS, MUP RBiH i HZHB), te osnovicu, obračun, isplatu, ponovni obračun i postupak za ostvarivanje prava na penziju, osiguravanje sredstava i druga pitanja.
Inače, donošenje Zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata usklađen je sa zahtjevima Međunarodnog monetarnog fonda i uklapa se u sadašnje finansijske mogućnosti Federacije BiH i njen budžetski okvir.
Izuzetno, pravo na povoljnije penzionisanje pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom, kao novi korisnici, mogu ostvariti pripadnici Oružanih snaga BiH svrstani u pet kategorija. U prvoj su pripadnici policije koji su najmanje 12 mjeseci u periodu od 18.9.1991.godine do 23.12.1995. godine obavljali dužnost i poslove komandanta-zapovjednika, komandira i načelnika (u jedinici specijalne borbene jedinice policijske stanice, u stanici policije kriminalističke službe javne bezbjednosti i centrima službi bezbjednosti, specijalnih borbenih jedinica odreda policije i centrima službi bezbjednosti, specijalnih borbenih jedinica odreda policije i centrima službi bezbjednosti i policijskim upravama MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Hrvatske zajednice Herceg-Bosne).
To se odnosi i na pripadnike bivše Vojske Federacije BiH kojima je prestala služba u toku 2001. godine, ukoliko su u godini otpusta napunili 40 godina života i 20 godina penzijskog staža, od čega muškarci trebaju imati tri, a žene dvije godine efektivnog staža u toku rata koji se računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju.
Pripadnici oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, HOS, MUP RBiH i HZHB), kojima je priznato sudjelovanje u obrani Bosne i Hercegovine u trajanju od najmanje tri godine i koji nisu dezertirali iz Oružanih snaga, izuzetno stiču pravo na starosnu penziju u iznosu najniže penzije isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i prije navršenih 65 godina života, pod uvjetom da imaju najmanje 20 godina penzijskog staža i da su najmanje dvanaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za penzionisanje po ovom Zakonu bili na evidenciji Službe za zapošljavanje. Starosna penzija ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima period koji je osobi priznat u sudjelovanju u obrani BiH u jednostrukom trajanju. Ukoliko korisnik ima 20 godina penzijskog staža i bez posebnog ratnog staža u dvostrukom trajanju, starosna penzija ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima period koji je priznat u sudjelovanju u obrani BiH u dvostrukom trajanju, pri čemu se poseban ratni staž priznaje u jednostrukom trajanju.
Ratni vojni invalidi sa procentom invalidnosti 60 posto ili više, koji su proglašeni vojno nesposobnim isključivo po osnovu ranjavanja na izvršenju borbenog zadatka, mogu ostvariti pravo na penziju u iznosu najniže penzije isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Peta kategorija su vojnici Oružanih snaga BiH koji su najmanje dvije godine do 23.12.1995. bili pripadnici Armije RBiH ili Hrvatskog vijeća odbrane, a koji su na dan 1.1.2010. godine bili u vojnoj službi, i kojima prestaje služba shodno Zakonu službi u Oružanim snagama BiH.
Korištenje prava iz ovog Zakona podliježe reviziji u skladu sa odredbama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

OVOGODIŠNJI TRANSFERI FEDERALNOG MINISTARSTVA
ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
11.03.2013

Vlada FBiH donijela je danas šest odluka kojima je usvojila programe utroška sredstava ovogodišnjih proračunskih transfera Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.
Tako će, od Proračunom FBiH predviđenih 360.000 konvertibilnih maraka s transfera neprofitnim udrugama proisteklim iz posljednjeg domovinskog rata, biti raspoređeno 280.000 KM. Razlika od 80.000 KM predstavlja interventna sredstva koja će biti korištena kao potpora programima i projektima za žurne i nepredviđene slučajeve.
Za sufinansiranje manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma iz domovinskog rata planirano je 180.000 KM, te još 70.000 KM interventnih sredstava.
Kroz transfer za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja, uređenja mezarja i grobalja bit će raspoređeno 63.000 KM, a kroz transfer za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija 125.000 KM.
Za pomoć u liječenju braniteljskih populacija programom je predviđeno 800.000 KM, dok će 675.702 KM namijenjenih kao potpora Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i braniteljske populacije biti realizirano sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima u 2013. godini.
Za dodjelu sredstava iz prvih pet programa bit će raspisani javni pozivi koji će biti objavljeni WEB stranici Federalnog ministarstva i u najmanje jednom dnevnom listu, dok će sredstva na račun Fondacije za stambeno zbrinjavanje biti prebačena na temelju pisanog zahtjeva upućenog Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

Odgovor načelnika na našu zamolbu općini i općinskom vijeću za oslobađanje plaćanja građevinske dozvole za invalide prema postotku invalidnosti

ZAHVALA ZA OBRANU ZEMLJE Mirovine pod povoljnim uvjetima pripadnicima HVO-a i Armije

Dnevni list, Petak, 01 Veljača 2013 11:48


SARAJEVO - Da zadovoljenje interesa svih braniteljskih kategorija u Federaciji neće biti nimalo lagan posao, svjedoči i podignuta prašina oko izrade novog zakona o povoljnom umirovljenju u Federaciji koja se danima ne sliježe. Dnevni list je u posjedu nacrta novog zakona koji bi, barem misle oni koji su ga radili, trebao osigurati jednake uvjete za mirovine svima, bez obzira radilo se o časnicima ili pak “običnim” vojnicima.
Kako stvari stoje, oni koji će se najviše buniti predloženim rješenjima bit će pripadnici HVO-a i Armije BiH okupljeni u Zajednicu županijskih udruga umirovljenih branitelja HVO-a, odnosno Savez udruženja vojnih penzionera u FBiH. Glavna im je zamjerka reduciranje visine njihovih mirovina do čega će sigurno doći ukoliko se u zakon žele uvrstiti sve braniteljske kategorije, od invalida, razvojačenih/demobiliziranih, pa do pripadnika MUP-a. No, druga strana, predvođena Vladom, smatra kako je ovo pravda za sve, jer će se jednim zakonom po prvi put u poslijeratnoj Federaciji obuhvatiti svi oni koji su imali zasluge u obrani BiH; od onih koji su branili zemlju najmanje dvije godine, pa do invalida s više od 60 posto.

Visoke mirovine

Ivan Jurčević, predsjednik Udruge umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO-a Federacije, pojasnio je kako je protiv tek manji broj udruga koje nisu suglasne da u isti zakon uđu i druge kategorije poput invalida i razvojačenih jer bi to dovelo do smanjenja njihovih primanja.
- Među njima se nalaze i ljudi koji imaju prilično visoke mirovine; neki čak i do 2300 maraka, pa će im se one smanjiti. To svakako prelazi granice, upozorio je Jurčevič.

Tko sve može u mirovinu

Prema trenutačnom nacrtu u čiji smo posjed došli, pravo na povoljno umirovljenje će imati pripadnici MUP-a koji su najmanje 12 mjeseci u razdoblju od 18. rujna 1991. godine do 23. prosinca 1995. godine obavljali dužnost i poslove zapovjednika i načelnika, kao i pripadnici bivše vojske Federacije BiH kojima je prestala služba u tijeku 2001. godine, ukoliko su u godini otpusta napunili 40 godina života i 20 godina staža, od čega 3 godine muškarci, odnosno 2 godine žene u tijeku rata koji se računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju. Osim njih pripadnici oružanih snaga BiH (ARBiH, HVO, MUP-a RBiH i HZHB), kojima je priznato sudjelovanje u obrani naše zemlje u trajanju od najmanje tri godine, izuzetno stječu pravo na starosnu mirovinu i prije navršenih 65 godina života, pod uvjetom da imaju najmanje 20 godina mirovinskog staža. Starosna mirovina se ostvaruje tako da se od 65 godina života oduzima razdoblje koje je osobi priznato u sudjelovanju u obrani u jednostrukom trajanju, a tu je i kategorija kojoj se starosna mirovina računa tako da se razdoblje u obrani BiH oduzima u dvostrukom trajanju. Obračun za ove korisnike vršit će se u postupku i na način propisan Zakonom PIO/MIO, s tim što se poseban ratni staž prilikom obračuna uzima u jednostrukom trajanju. Osim njih, ratni vojni invalidi s postotkom od 60 posto i više po osnovi ranjavanja na izvršenju borbenog zadatka mogu ostvariti pravo na mirovinu koja ne može biti manja od najniže. Na kraju, branitelji kojima je priznato sudjelovanje u obrani u trajanju od najmanje dvije godine stječu pravo na starosnu mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog staža.

Prepušteni sami sebi
Jurčević posebno ukazuje na činjenicu da je ovakvo rješenje bilo nužno, jer velik broj branitelja kojima će se omogućiti umirovljenje nije imao nikakvu mogućnost zapošljavanja te su bili prepušteni sami sebi.

Koeficijenti
Jedinstvena osnovica za izračun visine mirovine je zajamčena mirovina iz prosinca 2011. (414,30 KM). Vojnicima se osnovica množi s koeficijentom 1, vojnicima 1. klase s koeficijentom 1,1, kaplarima 1,2 itd., sve do general-pukovnika koji ima koeficijent 3,5. Kod policije je stvar slična s tim da najniži koeficijent (1) dobivaju vodnici. Za dobitnike najviših ratnih priznanja utvrđuje se pripadajući koeficijent 2,5.

Piše: Dario Pušić

 

26.05.2012 Obilježavanje stradanja 12 branitelja u Drenovcu

-svečano postrojavnje svih posstrojbi sudionika oslobađanja tog područja

- postavljanje križa s blagoslovom

- Sveta misa

- nogometna utakmica u Stocu između svećenika iz RH i veterana Dinama (pogledajte slike)

SPONZOR:

JP ELEKTROPRIVREDA HZHB d.d. MOSTAR

 

 

 


Linkovi
OSCE BiH
Vijeće Evrope – Council of europe
CARE
CCI – Centri civilnih inicijativa
Dansko izbjeglicko vijece / Danish Refugee Council – DRC
Crveni križ ICRC – medjunarodni crveni kriz
International Organisation for Migration IOM
OHR – Office of the High Representative
Ured Ombudsmena
CCI
UNESCO
UNHCR
Avaz
Oslobođenje
Dnevni list
HVIDR-a Mostar
HVIDR-a RH
HVIDR-a Trnje
HVIDR-a KNIN PTSP
Copyright (c)2004. HVIDR-a All rights reserved. Developed by Ilko